E-sınavda istenen puan barajını geçerek başarılı olan adaylar sürücü kursumuz tarafından planlanan pratik ders yani direksiyon eğitim programına dahil edilir ve MEB tarafından belirlenen standart süreler boyunca direksiyon eğitimi devam eder. Direksiyon eğitimi bittikten sonra ise ilk sınav döneminde kursiyer pratik sınava dahil edilir ve başarılı olunduğu takdirde ehliyet temininde belge sürecine geçilir.